logo

 
    Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı  

Anasayfa | Özgeçmiş | Bilimsel Eserler | Makaleler | Basında | Doktorunuza Sorun | Linkler | İletişim 

 
 
 

Bilimsel Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

E-1. Şaşılık birimi kayıt ve takip formu.
Keskinbora H.K., Erenberk A., Yıldırım Hür H., Yüzbaşıoğlu E.
XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Ankara, 2002; 61

E-2. Geriatrik yaş grubunda sıkça karşılaşılan problem: Kapak kitleleri. 
Keskinbora H.K., Yıldırım H., Yüzbaşıoğlu E., Erenberk A
TOD İstanbul   Şubesi XXV. Bahar Sempozyumu, serbest tebliğler, İstanbul, 10 Mayıs 2002.

E-3. Nöro-oftalmoloji olgularımızdan.
Yüzbaşıoğlu E., Keskinbora H.K.
XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Ankara, 2002, s. 152.

E-4. Orbital cerrahi uyguladığımız olgularımızdan.
Keskinbora H.K., Yıldırım Hür H., Yüzbaşıoğlu E., Erenberk A.
XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Ankara, 2002, s. 217.

E-5. Kliniğimizde yapılan katarakt operasyonları sırasında gelişen komplikasyonlar: Cerrah ve cerrahi ile ilintisi.  
Köprübaşı A., Keskinbora H.K., Yıldırım H., Erşahin C., Yüzbaşıoğlu E., Erenberk E., Terzi N., Helvacıoğlu İ.F.
XXXVII. Ulusal Oftalmoloji kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2003, s. 281.

E-6. 50 yaşından küçüklerde oluşan kataraktlara yönelik   sorgulama
Yüzbaşıoğlu E., Keskinbora H.K., Yıldırım H., Terzi N., Köprübaşı A., Helvacıoğlu F.
XXXVII. Ulusal Oftalmoloji kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2003, s. 269.

E-7. Trabekülektomi Sonuçlarımız ve Cerrahiyi Etkileyen Faktörler
Erdal Yüzbaşıoğlu, Hümeyra Yıldırım, Aylin Köprübaşı, Fırat Helvacıoğlu, Sadık Şencan
TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2004; 161.

E-8. İntraoperatif ve Preoperatif Mitomisin C Uygulanan Pterjium Ameliyatlarından Sonra Gelişlen Skleromalaziye Klinik ve Cerrahi Yaklaşım
İ.Fırat Helvacıoğlu, Betül Tuğcu, Erdal Yüzbaşıoğlu, Ahmet Ağaçhan, Sadık Şencan
TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2004; 153.

E-9. Glokom ve Oküler Hipertansiyon Hastalarında Santral Korneal Kalınlığının Göziçi Basıncı Ölçümü Üzerine Etkisi
Aylin Köprübaşı, Erdal Yüzbaşıoğlu, Fırat Helvacıoğlu, Betül Tuğcu, Sadık Şencan
TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet kitabı, Antalya, 2004; 186.

E-10. Ambliyop Olguların Klinik Özellikleri
İ.Fırat Helvacıoğlu, Betül Tuğcu, Nazire Terzi, Erdal Yüzbaşıoğlu, Sadık Şencan
TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet kitabı, Antalya, 2004; 189.

E-11. Fakik Göziçi Lens Uygulaması Sonrasında Fiks Dilate Pupilla (Urrets Zavalia Sendromu)
Erdal Yüzbaşıoğlu, Ahmet Ağaçhan, Fırat Helvacıoğlu, Sadık Şencan
TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2004; 254.
*(Olgu 8.Mediterranean Opthalmology Society Congress’de farklı katılımcılara İngilizce olarak sunulmuştur)

E-12. Anestezili Bir Dakikalık Schirmer Testi
Ahmet Ağaçhan, Erdal Yüzbaşıoğlu, Hümeyra Yıldırım, Betül Tuğcu, Aylin Köprübaşı, Sadık Şencan.
TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2004; 270.

E-13. Klinige Başvuran Hastalarda Pterjium Oranını Belirlemek
Hümeyra Yıldırım, Erdal Yüzbaşıoğlu, Betül Tuğcu, Ahmet Ağaçhan, Gül Karaçetin, Sadık Şencan
TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2004; 276.

E-14.  Nanoftalmos
Erdal Yüzbaşıoğlu
Olgularla glokom toplantısı, Bodrum, 2005

E-15. Bilateral Double Pterjiumlu Olgunun Sunumu
Seçil Özdemir, Hümeyra Yıldırım, Aylin Köprübaşı, Erdal Yüzbaşıoğlu, Sadık Şencan
TOD 28. Bahar Sempozyumu 2005 , İstanbul

E-16. Farklı Sertlikteki Nükleuslarda Bimanuel Mikroinsizyon Katarakt  Cerrahisi
Fırat Helvacıoğlu, Sadık Şencan, M.Akif Seylan, Aylin Köprübaşı, Erdal Yüzbaşıoğlu
TOD 28. Bahar Sempozyumu 2005 , İstanbul

E-17. Perioküler Mekanik Masajın Oküler Kan Akımı Üzerine Etkileri.
Yüzbaşıoğlu E, Helvacıoğlu F, Karahasanoğlu A, Yirik G, Şencan S, Cimilli T.
TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongersi Özet Kitabı, Antalya, 2005; 97
*( XXIV Congress of the ESCRS, Londra’da farklı katılımcılara İngilizce sözlü bildiri olarak da sunulmuştur)

E-18. Konvansiyonel ve Bimanuel Mikroinsizyon Fakoemulsifikasyon Cerrahisinin Sert Kataraktlardaki Sonuçları.
Helvacıoğlu F, Şencan S, Seylan A, Yüzbaşıoğlu E, Köprübaşı A.
TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2005; 122.
*(Olgu farklı katılımcılara Londra’da 24. ESCRS kongresinde ve 3. uluslararası  Karadeniz oftalmoloji kongresinde İngilizce olarak da sunulmuştur)

E-19. Travoprost İle Bimatoprostun Karılaştırmalı retrospektif Bir çalışması.
Yüzbaşıoğlu E, Yıldırım H, Seylan A, Korkmaz B, Şencan S.
TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2005; 195.

E-20. Latanoprost İle Bimatoprostun Klinik Etkinliğinin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması.
Yıldırım H, Yüzbaşıoğlu E, Tuğcu B, Şencan S.
TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2005; 197.

E-21. Dializ Hastalarında Dializör Tiplerinin Göz İçi Basıncına Etkisi.
Erol S, Yüzbaşıoğlu E, Kocamaz N, Erşahin C, Köprübaşı A, Şencan S.
TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2005; 199.

E-22. Uzun Dönem Kullanımlı bandaj kontakt Lenslerin Lasek Sonrası Kullanımı.
Seylan A, Helvacıoğlu F, Bilen H, Yüzbaşıoğlu E, Şencan S.
TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2005; 217.
*( ASCRS ASOA 2005  Symposium and Congress Washington DC’de farklı katılımcılara İngilizce olarak da sunulmuştur)

E-23. Latanoprost+Timolol maleat kombinasyonu ile Dorzolamid+Timolol maleat kombinasyonunun klinik etkinlik açısından karşılaştırılması
Körübaşı Aylin, Yüzbaşıoğlu Erdal, Tuğcu Betül, Şencan Sadık.
TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006;205

E-24. Latanaprost, travaprost, bimatoprost, dorzolamid+timolol maleat’ın klinik etkinlikleri açısından değperlendirilmesi
Yüzbaşıoğlu Erdal, Köprübaşı Aylin, Tuğcu Betül, Şencan Sadik.
TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006;205

E-25. Psödoeksfoliasyon sendromlu gözlerde katarakt cerrahisinin göziçi basıncı üzerine etkisi.
Bilen Harun, Yüzbaşıoğlu Erdal, Köprübaşı Aylin, Ağaçhan Ahmet, Şencan Sadık.
TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006;2264

E-26. Skleral tünel tekniği ile posteriyor ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu sonrası diffüz epitelial ingrowth ve retina dekolmanı gelişimi: Olgu sunumu
Özdemir Seçil, Yüzbaşıoğlu Erdal, Gürez Ceren, Şencan Sadık.
TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006;267

E-27. Kuru göz tedavisinde %0.5’lik karboksimetiselüloz sodyumun etkinliği
Ağaçhan Ahmet, Yüzbaşıoğlu Erdal, Tuğcu Betül, Bilen Harun, Şencan Sadık.
TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006;231.

E-28. Pterjium nükslerinin önlenmesinde, preoperatif subkonjoktival Mitomisin C uygulanması ile superior temporal limbal konjoktival ototransplantasyonun karşılaştırılması
Helvacıoğlu İ.Fırat, Tuğcu Betül, Yüzbaşıoğlu Erdal, Tanrıverdi Çiğdem, Şencan Sadık.
TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006;236
*( XXIV Congress of the ESCRS, Londra’da farklı katılımcılara İngilizce olarak da sunulmuştur)

E-29. Mevsimsel alerjik konjoktivitlerin tedavisinde % 0.25’lik Desonit Fosfat’ın etkinliği
Ağaçhan Ahmet, Tuğcu Betül, Yüzbaşıoğlu Erdal, Helvacıoğlu Fırat, Şencan Sadık.
TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006;241

E-30. Strabismik, anizometropik ambliyoplar ve mikrotropyalı hastalarda kontrast duyarlılık sonuçları
Gürez Ceren, Tuğcu Betül Çakmak, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şencan Sadık.
TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006;332.

E-31. Nanoftalmuslu gözlerde katarakt cerrahisi
Yüzbaşıoğlu Erdal, Bilen Harun, Ağaçhan Ahmet, Helvacıoğlu Fırat, Şencan Sadık.
TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006;109.

E-32. Ambliyop ve mikrotropyalı hastalarda atropin tedavisinin etkinliği
Gürez Ceren, Tuğcu Betül Çakmak, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şencan Sadık.
TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006;127.

E-33. Merkezi kornea kalınlığı ve korneal histerezis ilişkisi.
Elvan Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, Özgür Artunay, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu
TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007;148

E-34. Korneal histerezis ve glokom ilişkisi
Erdal Yüzbaşıoğlu, Özgür Artunay, Banu Öncel, Rıfat Rasier, Elvan Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu.
TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007;155. 

E-35. Primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokomda korneal histerezis.
Erdal Yüzbaşıoğlu, Özgür Artunay, Canan Aslı Utine, Elvan Alper Şengül, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu
TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007;155.

E-36. Kuru göz tedavisinde topikal %0.05’lik siklosporin A’nın etkinliği
Ahmet Ağaçhan, Betül Tuğcu, Erdal Yüzbaşıoğlu, Ceren Gürez, Ulviye Yiğit.
TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007;218.

E-37. İntravitreal Bevacizumab (Avastin) uygulaması sonrası göziçi basıncı değişimleri.
Halil Özgür Artunay, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.
TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007;252.

E-38. 1 yıllık intravitreal avastin uygulamalarımız
Halil Bahçecioğlu, Halil Özgür Artunay, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül.
TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007;256.

E-39. İntravitreal avastin sonrası endoftalmi.
Halil Bahçecioğlu, Halil Özgür Artunay, Rıfat Rasier, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu.
TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007;259.

E-40.  İntravitreal avastin uygulaması sonrasında sistemik hipertyansiyon.
Rıfat Rasier, Özgür Artunay, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.
TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007;259.

E-41. İntravitreal avastin uygulaması gelişen epilepsi olgusu.
Rıfat Rasier, Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu.
TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007;260.

E-42. Travmatik koroid rüptürüne sekonder gelişen Jukstafoveal koroid neovaskülarizasyonu tedavisinde intravitreal bevacizumab.
Alper Şengül, Halil Özgür Artunay, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.
TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007;262. 

E-43. Lasik sonrası flep ara yüzey sıvı birikimi ile maskelenen göz içi basınç artışı.
Halil Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu
TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007;305.

E-44. Yaşa bağlı ve diyabetik kataraktta antioksidan sistem, lipid peroksidasyonu ve siyalik asid aktivitesi.
Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu.
TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008;207.

E-45. PAAG olgularında kullanılan latanoprost timolol sabit kombinasyonunun kornea endotel fonksiyonları üzerine etkileri.
Aylin Köprübaşı, Cemal Yüksel Erşahin, Harun Bilen, Çiğdem Tanrıverdi, Erdal Yüzbaşıoğlu, Ulviye Yiğit.
TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008;269.

E-46. Neovasküler glokomlu olguda eş zamanlı intravitreal, intrakamaral avastin uygulaması.
Halil BAhçecioğlu, Özgür Artunay, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül.
TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008;270.

E-47. Primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokom hastalarında oküler puls amplitidü.
Erdal Yüzbaşıoğlu, Özgür Artunay, Rıfat Rasier, Elvan Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu.
TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008;271.

E-48. Değişik tipde glokom olgularında değişik metodlarla yapılan göziçi basınç ölçümlerinin karşılaştırılması.
Erdal Yüzbaşıoğlu, Özgür Artunay, Elvan Alper Şengül, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu
TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008;271.

E-49. PAAG olgularında kullanılan latanoprost timolol sabit kombinasyonunun oküler kan akımına olan etkileri.
Aylin Köprübaşı, Cemal Yüksel Erşahin, Hasan Oğuzhan, Ahmet Ağaçhan, Ulviye Yiğit, Erdal Yüzbaşıoğlu.
TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008;272.

E-50. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun tanısında tercihli yüksek keskinlik perimetrisinin (PHP) amsler grid ile karşılaştırılması.
Rıfat Rasier, Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu.
TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008;326.

E-51. Preferential hyperacuity perimetri (PHP) santral seröz korioretinopatide yardımcı tanı ve takip yöntemi olabilir mi?
Rıfat Rasier, Özgür Artunay, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.
TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008;327.

E-52. Antiglokomatöz ilaç kullanımı ile nazolakrimal kanal tıkanıklığı ilişkisi.
Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu.
TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008;359.

E-53. Türk toplumunda gebelerdeki göz içi basınç değişimleri.
Elvan Alper Şengül, Özgür Artunay, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.
TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008;376.

E-54. İdiopatik persistan santral seröz koryoretinopatide intravitreal bevacizumab tedavisi.
Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Elvan Alper Şengül, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu.
TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008;476.

E-55. Yaş ve kan basıncının retina damarsal çaplarına etkisinin retina damar analizörü kullanarak değerlendirilmesi.
Halil BAhçecioğlu, Özgür Artunay,  Erdal Yüzbaşıoğlu,  Rıfat Rasier, Alper Şengül.
TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008;481.

E-56. Açık açılı glokom, normal tansiyonlu glokom ve oküler hipertansiyon hastalarında oküler puls amplitidünün karşılaştırılması.
Erdal Yüzbaşıoğlu, Özgür Artunay, Rıfat Rasier, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu
TOD 43. Ulusal Kongresi 2009 Antalya s:242

E-57. Orta ve ileri derecede kuru göz olgularında topikal siklosporin A’nın etkinliğinin karşılaştırılması
Erdal Yüzbaşıoğlu, Özgür Artunay, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu
TOD 43. Ulusal Kongresi 2009 Antalya s:310

E-58. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde intravitreal bevacizumab etkinliğinin değerlendirilmesinde tercihli yüksek keskinlik perimetrisinin yeri
Rıfat Rasier, Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu
TOD 43. Ulusal Kongresi 2009 Antalya s:403

E-59. Intravitreal pegaptanib uygulama sonuçlarımız
Halil Bahçecioğlu, Özgür Artunay, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu,
TOD 43. Ulusal Kongresi 2009 Antalya s:405

E-60. İntravitreal ranibizumab uygulama sonuçlarımız
Halil Bahçecioğlu, Özgür Artunay, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül
TOD 43. Ulusal Kongresi 2009 Antalya s:406

E-61. Psödofakik kistoid makula ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab
Halil Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu
TOD 43. Ulusal Kongresi 2009 Antalya s:162 

E-62. Retinitis pigmentozata bağlı kistoid makula ödeminde intravitreal ranibizumab etkinliği
Halil Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu
TOD 43. Ulusal Kongresi 2009 Antalya s:413 

E-63. İntravenöz bevacizumab uygulaması sonrası gelişen akut ratinal arter okluzyonu
Elvan Alper Şengül, Halil Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu
TOD 43. Ulusal Kongresi 2009 Antalya s:414

E-64. Latanoprost tedavisine bağlı gelişen santral seröz koroidoretinopati
Elvan Alper Şengül, Halil Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu
TOD 43. Ulusal Kongresi 2009 Antalya s:414

E-65. Diabetik retinopatide vitreus IL-8 ve TNF- α seviyeleri.
Rıfat Rasier,
Artunay Özgür, Murat Öncel, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu
TOD 45. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 195

E-66. Diabete bağlı difüz maküla ödemi olgularında intravitreal ranibizumab uygulama sonuçlarımız.
Elvan Alper Şengül, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu.            
TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 234

E-67. Regmatojen Retina dekolmanına bağlı gelişen proliferatif vitreoretinopatide vitreus sıvısında VEGF ve IL-8 seviyeleri.                                                                                       
Rıfat Rasier,
Artunay Özgür, Murat Öncel, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu.
TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 278

E-68. Diabete bağlı difüz maküla ödemi olgularında intravitreal pegaptanib sodyum uygulama sonuçlarımız.
Elvan Alper Şengül, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu.
TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 305

E-69. Retinitis pigmentosa ve Bietti kristalin fundus distrofisi birlikteliği.                          
Amber Şenel, Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.
TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 349

E-70. Koroidal neovasküler membran tedavisi için kullanılan ardışık bevacizumab enjeksiyonlarını takiben uygulanan ranibizumab enjeksiyonu sonrası gelişen subretinal hemoraji.
Amber Şenel, Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.
TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 351

E-71. Kistoid maküla ödemi hastalarında intravitreal ranibizumab uygulama sonuçlarımız. Erdal Yüzbaşıoğlu, Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu.    
TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 404

E-72. Primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokom olgularında kornea direnç faktörü ve korneal histerezisin karşılaştırılması.                                                                   
Erdal Yüzbaşıoğlu
, Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu.                                         TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 405

E-73. İntravitreal enjeksiyon sırasında istemsiz posterior kapsül penetrasyonu nedeniyle oluşan iyatrojenik katarakt olgularında cerrahi yaklaşım.
Halil Bahçecioğlu, Artunay Özgür,
Alper Şengül, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Erdal Yüzbaşıoğlu.
TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 422

E-74. İntravitreal enjeksiyon sonrası görülen vitreus içi silikon yağ damlacıkları.                
Halil Bahçecioğlu,
Artunay Özgür, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu.
TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 426

E-75. Anjioid streaks nedenli gelişen koroid neovaskülarzasyonu tedavisinde düşük tesirli fotodinamik tedavi ile kombine intravitreal ranibizumab enjeksiyonu tedavisi.               
Artunay Özgür,
Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Alper Şengül, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu.
TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 472

E-76. Neodymium: YAG laser posterior kapsülotomi sonrası oluşan göz içi basınç artışı profilaksisinde %0.03 bimatoprostun %0.2 brimonidin ile karşılaştırılması.                    
Artunay Özgür,
Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Alper Şengül, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu.
TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 473

E-77. Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonu hastalarında intravitreal bevacizumabın etkinliğini değerlendirmede kompleman faktör H polimorfizminin yeri.              
E.A. Şengül, Ö Artunay,
Erdal Yüzbaşıoğlu, A. Şenel, H.Bahçecioğlu.                                   
TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 184    

E-78. Bilateral toluen optik nöropatisi.                                                                                        
Erdal Yüzbaşıoğlu
,  Ö Artunay, A. Şenel, E.A. Şengül, R. Rasier,  H.Bahçecioğlu.                                   
TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 388      

E-79. Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonu hastalarında intravitreal ranibizumabın etkinliğini değerlendirmede kompleman faktör H polimorfizminin yeri.
E.A. Şengül, Ö Artunay,
Erdal Yüzbaşıoğlu, R. Rasier, A. Şenel, H.Bahçecioğlu.                                   
TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 505

E-80. Santral retinal ven oklüzyonlarında vitreus sıvısında VEGF ve il-8 seviyeleri.              
R. Rasier, Ö Artunay, M. Öncel,
Erdal Yüzbaşıoğlu, E.A. Şengül, A. Şenel, U. Görmüş, H.Bahçecioğlu.
TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 508

E-81. Epiretinal membranlı hastaların vitreus sıvısında VEGF seviyeleri.
R. Rasier, Ö Artunay, M. Öncel,
Erdal Yüzbaşıoğlu, E.A. Şengül, A. Şenel, U. Görmüş, H.Bahçecioğlu.
TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 509

E-82. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde intravitreal bevacizumab ve ranibizumabın etkinliğinin karşılaştırması
Ö Artunay, A. Şenel, E.A. Şengül,
Erdal Yüzbaşıoğlu, R. Rasier, H.Bahçecioğlu.                                   
TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 548

E-83. Santral seröz koroidoretinopati tedavisinde düşük tesirli fotodinamik tedavi ile kombine intravitreal avastin enjeksiyonu tedavisi                                                                                    
Ö Artunay, A. Şenel, E.A. Şengül, R. Rasier,
Erdal Yüzbaşıoğlu, H.Bahçecioğlu.                                   
TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 548

E-84. Bilateral maküla koroid kolobomu optik koherens tomografi bulguları                          
Erdal Yüzbaşıoğlu, Ö Artunay, A. Şenel, E.A. Şengül, R. Rasier, H.Bahçecioğlu.                                   
TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 549

E-85. Göz bulgularıyla tanıya gidilen Kabuki sendromlu olgu                                                 
A. Şenel, Ö Artunay, E.A. Şengül,
Erdal Yüzbaşıoğlu, R. Rasier, H.Bahçecioğlu.                                   
TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 549

E-86. Diyabetik kistoid maküla ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab                            
A. Şenel, Ö Artunay, E.A. Şengül,
Erdal Yüzbaşıoğlu, R. Rasier, H.Bahçecioğlu.                                   
TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 550

E-87. İdiyopatik tam kat maküler delik cerrahisi sonrası görsel prognoz tahmininde preoperatif uygulanan optik koherens tomografinin yeri                                                          
H.Bahçecioğlu, Ö Artunay, A. Şenel, E.A. Şengül,
Erdal Yüzbaşıoğlu, R. Rasier.                                   
TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 601

E-88. Streptozotosin ile indüklenmişsıçanlarda diyabetin sıçanlardabüyüme faktör seviyeleriüzerine etkisi.
Rıfat Rasier, Gamze Küser, Özgür Artunay,
Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül,Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu 
TOD 46. Ulusal Kongresi 2012 Antalya. Sayfa 263

E-89. İntranasal kortikosteroid kullanımı ile ilişkili akut bilateral santral seröz koryoretinopati
Rıfat Rasier, Özgür Artunay, Gaffar Aslan,
Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu
TOD 46. Ulusal Kongresi 2012 Antalya. Sayfa 317
                                                                                                                 
E- 90. Coat’s benzeri eksüdasyonla seyreden retinitis pigmentosaya ikincil gelişen kistoid makula ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab.                                                             
Halil Özgür Artunay, Alper Şengül, Rıfat Rasier,
Erdal Yüzbaşıoğlu, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu 
TOD 46. Ulusal Kongresi 2012 Antalya. Sayfa 368

E-91. Silyoretinal arter okluzyonu ile ortaya çıkan protrombin G20210A mutasyonu        
Halil Özgür Artunay, Rıfat Rasier, Alper Şengül,
Erdal Yüzbaşıoğlu, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu
TOD 46. Ulusal Kongresi 2012 Antalya. Sayfa 385

F. Diğer yayınlar :

Atıflar Listesi

 

 
Katarakt
Göz Tembelliği (Ambliopi)
Göz Tansiyonu (Glokom)
Göz Bozuklukları (Kırma Kusurları)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

Prof. Dr. Erdal YÜZBAŞIOĞLU © 2013 | Yasal Uyarı | Bu site hasta bilgilendirilmesi amacıyla yapılmıştır.