logo

 
    Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı  

Anasayfa | Özgeçmiş | Bilimsel Eserler | Makaleler | Basında | Doktorunuza Sorun | Linkler | İletişim 

 
 
 

Bilimsel Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D-1. Katarakt cerrahisinde arka kapsül perforasyonu ve vitre kaybı sonrası intraoküler lens implantasyonu.
Ayoğlu B, Pekel H, Yüzbaşıoğlu E, Seylan A. TOD 28. Ulusal Kongresi Bülteni 1994.

D-2. Arka kamara göziçi lens uygulamasından sonra periferik anterior sineşi. Pekel H,Şencan S, Ersoy G, İlhan M, Alagöz H, Yüzbaşıoğlu E. TOD 28. Ulusal Kongresi Bülteni 1994.

D-3. Bikanaliküler silikon tüp entübasyonundan sonra görülen inflamatuar kitle.
Erdal Yüzbaşıoğlu, H.Kadircan Keskinbora Göztepe Tıp Dergisi 2003;18:187-188.

D-4. Primer pterjium cerrahisinde serbest konjonktival otogreftleme yönteminin uzun dönem sonuçları.
Betül Tuğcu, İ.Fırat Helvacıoğlu, Erdal Yüzbaşıoğlu, Çiğdem Tanrıverdi, Sadık Şencan Vakıf Gureba Tıp Dergisi 2006;4(3):112-116

D-5. Senil makula dejenerasyonunun edinsel ve kişisel risk faktörleri ile ilişkisi.
Rıfat Rasier, Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu. Retina-Vitreus 2007; 15: 273-275.

D-6. Şaşı ve anizometropik ambliyopili hastalarda kontras duyarlılık sonuçları.
Betül Tuğcu, Ceren Gürez, Erdal Yüzbaşıoğlu, Sadık Şencan. MN Oftalmolojo 2007;14(3):174-176.

D-7. Stereopsis ve yaş.

Betül Çakmak Tuğcu, Ceren Gürez, Erdal Yüzbaşıoğlu, Ayşe Aras Pirgun, Sadık Şencan. MN Oftalmoloji 2007; 14(2):116-119.

D-8. Paralitik şaşılıkta etyolojik ve klinik değerlendirme.
Betül Çakmak Tuğcu, Çiğdem Tanrıverdi, Erdal Yüzbaşıoğlu, Ceren Gürez, Sadık Şencan. Bakırköy Tıp Dergisi 2007;3(2):64-67.

D-9. Ambliyop olguların klinik özellikleri.
Betül Tuğcu, Ceren Gürez, Erdal Yüzbaşıoğlu, Fırat Helvacıoğlu, Ahmet Ağaçhan. Bakırköy Tıp Dergisi 2008;4(1):20-23.

D-10. Eğik disk sendromunda Heidelberg retina tomografisi ile optik disk görüntülenmesi.
Rıfat Rasier, Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu Glokom-Katarakt 2008;3:33-36.

D-11. Primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokomda korneal histerezis göz içi basıncı ilişkisi.
Erdal Yüzbaşıoğlu, Özgür Artunay, Canan Aslı Utine, E.Alper Şengül, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu.
Glokom-Katarakt 2008;3:21-24.

D-12. Orta düzey ambliyopide kapama tedavisinin etkinliği.
Betül Tuğcu, Ceren Gürez, Fırat Helvacıoğlu, Erdal Yüzbaşıoğlu, Sadık Şencan. MN Oftalmoloji 2008;15(1):39-41.

D-13. Neovasküler glokomlu olguda eş zamanlı intravitreal ve intrakamaral bevacizumab uygulaması.
Rıfat Rasier, Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu. Glokom-Katarakt 2008;3:135-138.

D-14. Latanoprost ile bimatoprostun primer açık açılı glokom olgularında göz içi basıncı üzerindeki etkileri.
Hümeyra Yıldırım Can, Erdal Yüzbaşıoğlu, Betül Çakmak Tuğcu Van Tıp Dergisi 2008;15(2): 40-43.

D-15. Primer açık açılı glokomda kornea histerezisi ve göz içi basıncı ilişkisi
Erdal Yüzbaşıoğlu, Özgür Artunay, Banu Öncel, Rıfat Rasier, E.Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu. MN Oftalmoloji 2008;15(2):85-89.

D-16. Preferential hyperacuity perimetri (Php) santral seriz korioretinopatide yardımcı tanı ve takip yöntemi olabilir mi?
Rıfat Rasier, Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu Retina-Vitreus 2008;16:208-213.

D-17. Topikal Glokom tedavisinin oküler kan akımı üzerine etkileri.
Erdal Yüzbaşıoğlu, Betül Tuğcu, Hümeyra Yıldırım, Aylin Karahasanoğlu, Gülseren Yirik. Bakırköy Tıp Dergisi 2008;4:111-114.

D-18. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun tanısında yüksek tercihli keskinlik perimetrisinin Amsler Grid ile karşılaştırılması.
Rifat Rasier, Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2009;18(1):36-41

D-19. Pterjium nükslerinin önlenmesinde preoperatif subkonjoktival Mitomisin-C uygulamasının 2 yıllık sonuçları
Betül Tuğcu, Fırat Helvacıoğlu, Erdal Yüzbaşıoğlu, Ahmet Ağaçhan Bakırköy Tıp Dergisi 2009;5(1):18-21.

D-20. Koroid yırtığına ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonunda intravitreal bevacizumab uygulaması.
Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu Retina-Vitreus 2009;17(1):61-64.

D-21. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde uygulanan intravitreal bevacizubab etkinliğinin değerlendirilmesinde tercihli yüksek keskinlik perimetresinin (PHP) yeri.
Rifat Rasier, Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2009;18(3):156-165.

D-22. Travoprost ile bimatoprostun gözici basincini düşürmedeki etkisi ve tolere edilebilirliğinin karşılaştırmalı retrospektif bir çalışması. Erdal Yüzbaşıoğlu, Hümeyra Yıldırım Can, Akif Seylan, Bülent Korkmaz
Türk Oftalmoloji Gazetesi 2009; (39)6:430-435

D-23. Regmatojen retina dekolmanına bağlı gelişen proliferatif vitreoertinopatide vitreus sıvısında VEGF ve IL-8 seviyeleri.
Rıfat Rasier, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Uzay Görmüş, Murat Öncel, Halil Bahçecioğlu
Türk Oftalmoloji Dergisi 2010;40(2):57-61

D-24. Göz çevresi cilt bölgesine uygulanan topikal glukukortikoid tedavisi sonrası gelişen akut bilateral santral seröz koryoretinopati.
Artunay Özgür, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu  Türk Oftalmoloji Dergisi 2010;40(2):113-7

D-25. Bietti kristalin fundus distrofisi ile retinitis pigmentosa birlikteliği.
Artunay Özgür, Amber Şenel, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu. Retina-Vitreus dergisi kabul edildi. Baskıda.

D-26. Stargardt hastalığı ve retinitis pigmentosa birlikteliği: ortak genetik mutasyon mu sorumlu?
Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül , Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu. Retina-Vitreus dergisi kabul edildi. Baskıda.

D-27. Gebelerde İntraoküler Basınç Değişimleri.
Artunay Özgür, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu, Nilgün Güdücü. Türk Oftalmoloji Dergisi 2010;40:80-3

D-28. Refraktif Cerrahi Sonrası Gelişen Flep Ara Yüzey Sıvı Birikimi Nedeniyle Göz İçi Basınç Artışı Maskelenen Glokom Olgusu.
Artunay Özgür, Rıfat Rasier, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu. Glokom-Katarakt 2010 5(2):114-116

D-29. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonlarında intravitreal ranibizumab tedavi sonuçlarımız.
Alper Şengül, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu.
Retina-Vitreus 2010;18(2):143-148

D-30. Antiglokomatöz ilaç kullanımı ile nazolakrimal kanal tıkanıklığı ilişkisi.
Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Rasier Rifat, Bahçecioğlu Halil. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2010;19(3):150-4

D-31. Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonunda intravitreal bevacizumab tedavi sonuçlarımız.
Alper Şengül, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu Retina-Vitreus 2010;18:18-22

D-32. Short and long term intraocular pressure alterations after intravitreal injection of ranibizumab for the treatment of choroidal neovascularization secondary to age-related macular degeneration.
Artunay Ö, Yüzbaşıoğlu E, Şengül A, Rasiere R, Şenel A, Bahçecioğlu B. Glokom-Katarakt, 2010,5(2):85-88

D-33. Endikasyon Dışı (Off Label) İlaç Uygulamalarında Hekimin Hukuki Sorumluluğu
Erdal Yüzbaşıoğlu TOD Doi: 10.4274/tjo.42.85856

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

F. Diğer yayınlar :

Atıflar Listesi

 
 
Katarakt
Göz Tembelliği (Ambliopi)
Göz Tansiyonu (Glokom)
Göz Bozuklukları (Kırma Kusurları)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

Prof. Dr. Erdal YÜZBAŞIOĞLU © 2013 | Yasal Uyarı | Bu site hasta bilgilendirilmesi amacıyla yapılmıştır.