logo

 
    Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı  

Anasayfa | Özgeçmiş | Bilimsel Eserler | Makaleler | Basında | Doktorunuza Sorun | Linkler | İletişim 

 
 
 

Bilimsel Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B-1. Cataracta Nigra.
Keskinbora H.K., Yuzbasıoglu E., Yıldırım H., Erenberk A. XX. Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons,  7th-11th 2002 , Nice

B-2. Do we need parenteral antibiotic premedication in cataract surgery
Keskinbora H.K., Yıldırım H., Yuzbasıoglu E, Erenberk A.. XX. Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 7th-11th 2002 , Nice

B-3. Fixed Dilated Pupil Following Phakic Intraocular Lens Implantation
Erdal Yüzbaşıoğlu
, Fırat Helvacıoğlu, Sadık Şencan 8.Mediterranean Opthalmology Society Congress 13-16 October , 2004 ,  Antalya *(Olgu farklı katılımcılara TOD 38. ulusal oftalmoloji kongresinde Türkçe olarak da sunulmuştur)

B-4.
Results of Cataract Nigra Cases Operated with Mini-Nuc Tecnique
Erdal Yüzbaşıoğlu , Fırat Helvacıoğlu , Nazire Terzi , Kadircan Keskinbora , Sadik Şencan 8.Mediterranean Opthalmology Society Congress, 13-16 October, 2004, Antalya 

B-5. Bimanual Microincision Cataract Surgery (MICS) In Various Nuclei Hardness.
M.Akif Seylan, Sadık Şencan, Aylin Köprübaşı, Erdal Yüzbaşıoğlu, Fırat Helvacıoğlu, Ceren Gürez ASCRS ASOA 2005  Symposium and Congress, April, 15-20 2005 , Washington DC

B-6. The Use Of Extended Wear Bandage Contact Lenses After LASEK
M.Akif Seylan, Sadık Şencan, Ahmet Ağaçhan, Erdal Yüzbaşıoğlu, Seçil Özdemir, Gül Karaçetin ASCRS ASOA 2005  Symposium and Congress , April , 15-20 2005 , Washington DC *( TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde farklı katılımcılara Türkçe olarak da sunulmuştur) 

B-7. Efficacy Of Enoxaparine in Prevention Of Fibrinoid Reaction In Anterior Segment Surgery
Sadık Şencan, Erdal Yüzbaşıoğlu, Betül Tuğcu,  M.Akif Seylan, Fırat Helvacıoğlu, Çiğdem Tanrıverdi ASCRS-ASOA 2005  Symposium and Congress, April, 15-20 2005, Washington DC

B-8. Superior temporal limbal conjunctival autografting to prevent reccurence of pterygium after excision.
F.Helvacıoğlu, S.Şencan, B.Tuğcu, A.Seylan, Erdal Yüzbaşıoğlu, S.Özdemir. 23.Congress of the European society of cataract and refractive surgeons, book of abstracts, Lisbon 2005; p:163.

B-9. Bimanual microincision cataract surgery (MICS) in cataracts with hard nuclei.
F.Helvacıoğlu, S.Şencan, A.Seylan, Erdal Yüzbaşıoğlu, H.Bilen. 23.Congress of the European society of cataract and refractive surgeons, book of abstracts, Lisbon 2005; p:163.

B-10. The analysis of high and normal risk groups of cornea donors for seropositivity in the Hasaki Eye Bank.
S.Şencan, M.A.Seylan, F.Helvacıoğlu, Erdal Yüzbaşıoğlu, B.Korkmaz. 23.Congress of the European society of cataract and refractive surgeons, book of abstracts, Lisbon 2005; p:208.

B-11. Endophthalmitis ın keratoplasty cases performed with donor corneas prepared by Haseki Eye Bank.
S.Şencan, M.A.  Seylan, F. Helvacıoğlu, E. Yüzbaşıoğlu, B. Korkmaz. 23.Congress of the European society of cataract and refractive surgeons, book of abstracts, Lisbon 2005; p:208. 

B-12. The demographic data of cornea donors of H.M.Haseki education and research hospital eye bank.
M.A. Seylan, S. Şencan, F. Helvacıoğlu, E.Yüzbaşıoğlu, H. Bilen. 23.Congress of the European society of cataract and refractive surgeons, book of abstracts, Lisbon 2005; p:209. 

B- 13. A case with nanophtalmos
Yuzbasioglu E
, Helvacıoğlu F, Sencan S, Seylan A, Yıldırım H. 3 th international congress of Black sea ophthalmological society , book of abstracts 2005, İstanbul ; p:40. *(Olgu farklı katılımcılara Londra’da 24. ESCRS kongresinde de sunulmuştur)

B-14. Bimanual microincision cataract surgery (MICS) in cataracts with soft nuclei.
Helvacioglu F, Sencan S, Seylan A, Yuzbasioglu E, Bilen H. 3 th international congress of Black sea ophthalmological society , book of abstracts 2005, İstanbul ; p:40.

B-15. The outcomes of conventional and bimanual microincision phacoemulcification performed in cataracts with hard nuclei.
Sencan S, Helvacioglu F, Seylan A, Yuzbasioglu E, Koprubasi A 3 th international congress of Black sea ophthalmological society , book of abstracts 2005, İstanbul ; p:41. *(Olgu farklı katılımcılara Londra’da 24. ESCRS kongresinde İngilizce ve TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Türkçe serbest bildiri olarak da sunulmuştur)

B-16. The effects of periocular mechanical massage on the ocular blood flow.
Erdal Yüzbaşıoğlu
, Fırat Helvacıoğlu, Betül Tuğcu, Aylin Köprübaşı, Sadık Ş XXIV Congress of the ESCRS 9-13 September 2006, London; p:164 *( TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya’da farklı katılımcılara Türkçe poster olarak da sunulmuştur)

B-17. The comparison of conventional and bimanual microincision phacoemulsification performed in cataracts with hard nuclei. S. Sencan, F. Helvacioglu, H. Oguzhan, A. Koprubasi, E. Yuzbasioglu XXIV Congress of the ESCRS 9-13 September 2006, London; p:136 *(Bildiri farklı katılımcılara 3.Karadeniz oftalmoloji derneği İstanbul kongresinde İngilizce ve TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Türkçe olarak da sunulmuştur)

B-18. Cataract surgery in a case wiht naophthalmos
E.Yüzbaşıoğlu
, F. Helvacıoğlu, S. Şencan, B. Tuğcu, H. Yıldırım XXIV Congress of the ESCRS 9-13 September 2006, London; p:301 *(Olgu farklı katılımcılara 3. Karadeniz oftalmoloji derneği İstanbul kongresinde de sunulmuştur)

B-19. The serologic screening of blood samples of cornea donors that were harvested by HM Haseki Eye Bank
E.Yüzbaşıoğlu, H.Bilen, B. Korkmaz, F.Helvacıoğlu, S.Şencan XXIV Congress of the ESCRS 9-13 September 2006, London; p:302

B-20. The efficiency of cruise control system in bimanual microincision cataract surgery (mics) in hard cataracts

S. Sencan, F. Helvacioglu, S. Ozdemir, E. Yuzbasioglu, H. Bilen XXIV Congress of the ESCRS 9-13 September 2006,

London; p:276

 

B-21. The comparison of preoperative subconjunctival mitomycin C application and superior to temporal

limbal conjunctival autografting prevent recurrence of pterygium

F. Helvacioglu, B. Tugcu, E. Yuzbasioglu, C. Tanriverdi, S. Sencan XXIV Congress of the ESCRS 9-13 September 2006,

London; p:213 *( TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya’da farklı katılımcılara Türkçe olarak da sunulmuştur)

B-22. The outcomes of bimanual microincision cataract surgery (misc) performed by the aid of cruise control system in hard cataracts.
F. Helvacioglu, S. Sencan, S. Ozdemir, E. Yuzbasioglu, H. Oguzhan  XXIV Congress of the ESCRS 9-13 September 2006, London; p:213

B-23. The efficacy of sealed-  capsule irrigation in preventing posterior capsule opacification in cataract surgery
S.Sencan, F.Helvacıoğlu, H.Oğuzhan, C.Erşahin, E,Yüzbaşıoğlu XXIV Congress of the ESCRS 9-13 September 2006, London; p: 275

B-24. 2 year results of pterygium surgery combined by superior temporal limbal conjunctival autografting
B. Tugcu, F. Helvacioglu, E. Yuzbasioglu, C. Gurez, S. Sencan XXIV Congress of the ESCRS 9-13 September 2006, London; p:290 

B-25. Two year results of preoprerative subconjunctival mitomycin C application to prevent recurrence of pterygium
B. Tugcu, F. Helvacioglu, E. Yuzbasioglu, C. Tanriverdi, S. Sencan XXIV Congress of the ESCRS 9-13 September 2006, London; p:291

B-26. The efficacy of 0.05% sodium carboxymetil cellulose in the treatment of dry eye syndrome.
Ahmet Ağaçhan, Erdal Yüzbaşıoğlu, Betül Tuğcu, Seçil Özdemir, Ulviye Yiğit 9th congress of the international society of dacryology and dry eye 16-18 May 2008, Istanbul S:50. 

B-27. The efficacy of topical 0.05% cyclosporin A in dry eye treatment.
Ahmet Ağaçhan, Erdal Yüzbaşıoğlu, Betül Tuğcu, Seçil Özdemir, Ulviye Yiğit 9th congress of the international society of dacryology and dry eye 16-18 May 2008, Istanbul S:48.

B-28. Does topical antiglaucoma therapy create a tendency to nazalacrimal duct obstruction?
Özgür Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu, Gaffar Aslan. 9th congress of the international society of dacryology and dry eye 16-18 May 2008, Istanbul S:75. 

B-29. Endoscopic dacryocystorhinostomy using T-tube.
Özgür Artunay, Gaffar Arslan, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfar Rasier, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu. 9th congress of the international society of dacryology and dry eye 16-18 May 2008, Istanbul S:76. 

B-30. Corneal hysteresis and central corneal thickness correlation in priner open angle glaucoma and ocular hypertension patients.
Erdal Yuzbasioglu
, Ozgur Artunay, Rifat Rasier, Alper Sengul, Halil Bahcecioglu. WOC 28 June- 2 July 2008, Hong Kong S: 233. 

B-31. Intraocular pressure measurements by ocular response analyser (ORA) and non-contact (NC) tonometer in primer open angle glaucoma and ocular hypertension patients.            
Erdal Yuzbasioglu
, Ozgur Artunay, Alper Sengul, Rifat Rasier, Halil Bahcecioglu. WOC 28 June- 2 July 2008, Hong Kong S: 234.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

F. Diğer yayınlar :

Atıflar Listesi


 
Katarakt
Göz Tembelliği (Ambliopi)
Göz Tansiyonu (Glokom)
Göz Bozuklukları (Kırma Kusurları)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

Prof. Dr. Erdal YÜZBAŞIOĞLU © 2013 | Yasal Uyarı | Bu site hasta bilgilendirilmesi amacıyla yapılmıştır.